Hotline
+905543461075
Bakanlık'tan 81 İl Valiliğine Şehir Giriş Çıkış Tedbirleri - Bölgenin Öncü ve İlkeli Haber Sitesi

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde
bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk
sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası
teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. Aksi halde virüsün
yayılımı hızlanacak bu nedenle vaka sayısı buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi
sayısı artacak; böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durum
toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.
İlgi (a) Genelgemiz ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal
izolasyonu sağlamak adına Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline kara, hava ve
deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış ve ilgi
(c) ve (ç) Genelgelerimiz ile bahse konu kısıtlamanın süresi 04.05.2020 Pazartesi günü saat
24.00’a kadar uzatılmıştı.
Gelinen noktada vaka artış hızı, anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka
sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen
olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskler
çerçevesinde büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına
yönelik alınan/alınacak tedbirler Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi
günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde
değerlendirilerek;
 Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize hava, kara ve
deniz yoluyla yapılacak giriş/çıkış kısıtlamasının kaldırılması,
 Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul,
İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun,
Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerimize yapılacak tüm giriş/çıkışlar için
getirilen kısıtlama uygulamasının yukarıda belirtilen 24 ilimizde devamı,
kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda, ilgi (a), (b) Genelgelerimiz ile çizilen çerçevede ilgili Valilerce, İl İdaresi
Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri
uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması gerekmektedir.
1) Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacaktır.
2) Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esastır.
3) Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik ilgi (a), (b) Genelgelerimiz ile belirlenen usul, esas ve istisnalar bu Genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
Süleyman SOYLU
Bakan

Paylaş