Hotline
+905543461075
Kurban Bayramında Alınacak Tedbirler Açıklandı - Bölgenin Öncü ve İlkeli Haber Sitesi

İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı ve Kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler açıklandı. 

Tedbirlerin açıklandığı genelge:

Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid19
salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu
için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu çerçevede, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban
kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması
gereken kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı ve
Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” belirlenmiş;
Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan “ 2 0 2 0 Y ı l ı K u r b a n
Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Vali ve Kaymakamlarımızca; ekte bir örneği gönderilmekte olan Rehber ve Tebliğ
doğrultusunda, 31.07.202003.08.2020
tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban
Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların
Covid19
salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek
amacıyla aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
1 . İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim
yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları
kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır.
2 . Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban
kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban
kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin
işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu
bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir.

3 . Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler
alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca
Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır.
4 . Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü
Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020
tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde
bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri
Komisyonuna bildirecektir.
5. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı
ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir.
6. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için
görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.
7. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi
yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en
fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini
yapmasına müsaade edilecektir.
8. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden
olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban
kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
Bu kapsamda;
Valilik/Kaymakamlıklarımızca hayvan satış yerleri ve kesimhanelerde ekte gönderilen
Tebliğ, Rehber ve yukarıda belirtilen kurallara göre satış/kesim yapılması için Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Kurban Hizmetleri
Komisyonları ile işbirliği içinde gerekli kararların alınması,
Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, Genelgemizle getirilen
kurallar çerçevesinde denetimlerin yapılması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Paylaş