Hotline
+905543461075
Market Kuaförlerde Çalışma Saati Kısıtlaması Kaldırıldı - Bölgenin Öncü ve İlkeli Haber Sitesi

İçişleri Bakanlığınca marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinde bulunan çalışma saati kısıtlaması yayınlanan genelge ile kadırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge:

Covid19
salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında
tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
Bu kapsamda Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerde tedbirler alınmış olup ilgi (a) Genelgemiz
ile marketlerin 09.0021.00
saatleri arasında hizmet vermeleri, ilgi (b) Genelgemiz ile
pazar/satış yerlerinin en geç saat 19.00’a kadar faaliyetlerini yürütmeleri, ilgi (c) Genelgemiz
ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09.0021.00
saatleri arasında
hizmet vermeleri, ilgi (ç) Genelgemiz ile Alışveriş Merkezlerinin 10.0022.00
saatleri
arasında faaliyetlerini yürütmeleri hususu Valiliklerimize bildirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş
kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu çerçevede Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan
rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren
yukarıda bahsi geçen işletmelerin (marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik
salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri) çalışma saatlerine yönelik
kısıtlamalar kaldırılmıştır; belirtilen işletmeler genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen
saat aralıklarında faaliyette bulunabileceklerdir.
Valilik/Kaymakamlıklarımızca konuyla ilgili olarak gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha
Kurulu kararlarının alınması, gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması hususlarında;
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Paylaş