Hotline
+905543461075
Mut Kalesi - Bölgenin Öncü ve İlkeli Haber Sitesi

Göksel Ata'nın Objektifinden Mut'un Simgesi Mut Kalesi 

 

Mut Kalesi'nin Tarihi: 

Kalenin yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber ilk çağlara kadar uzandığı tahmin edilmektedir.Küçük bir garnizonu anımsatan kalenin temel taşları rektoponel düzgün kesme taşlarla örülmüştür. Bizans ve Karamanoğullan döneminde tamir gören kale, 1992 yılında Kültür Bakanlığı’nca yeniden restore edilmiştir.  Kalenin dört adet burcu bulunmaktadır. Kalenin içinde bir de iç kale diye adlandırılan kule vardır. İçinde çınar altına çıkan tüneller vardır.
Mut Kalesi, Ermenek Kalesi’nin 1228’de alınmasından kısa bir süre sonra Kerimüddin Karaman Bey tarafından fethedilmiştir. Uzun süre Karamanoğulları beyliği idaresinde kalan kale, İshak Paşa’nın 1470 yılındaki Karaman seferi sırasında Osmanlı idaresine girmiş, İshak Paşa kaleyi tamir ettirmiştir.
Mut Kalesi’nde 1476 yılında, yani Osmanlı idaresine geçtikten hemen sonra 294 muhafız bulunmaktadır. Aynı yıl bunların maaşları (mevâcip) toplamı 500.421 akçe olup, Gelibolu Gümrüğünden karşılanmaktadır. 1522 yılında ise kalede 1 dizdar (kale komutanı), 1 kethüda (Yardımcı), 1 imam, 1 topçu, 1 anbarî, 1 cebeci (zırhlı sınıfına mensup nefer), 1 bevvâb(kapıcı), 3 suyolcu, 20 varsak (Türk boyu, kabile) ve 70 merdân(insan,erkek, yiğit) olmak üzere toplam 107 muhafız bulunmaktaydı. Maaşları toplamları ise günlük 488, yıllık 172.752 akçeydi. Bu tarihte kaledeki silahlar arasında 34 top, 652 taş gülle, 8 sandık barut, 248 tüfek, 33870 tüfek fındığı vardı. Mut Kalesi muhafızlarının sayısı 16. yüzyılın son 20 yılında düşmüştür. Nitekim 1584 kılında kalede 73 muhafız bulunmaktadır. Bunların yanında hisar dirliğinden ma’zûl (işten çıkarılmış) yaz ve kış kalede sâkin olan ve muhafaza hizmeti gören 22 ma’zûl muhâfız daha bulunmaktaydı. 1640 yılında ise kalede 1 dizdar (kale muhafızı, ağası) ve 1 kethüda olmak üzere toplam 43 muhafız mevcuttu.

Evliya Çelebi ve Seyehatnamesi’nden :
Yunan ilinde Larende kalesi ile Silifke kalesinin arasında bir de Mut kalesi vardır. Ama bu Mut etrafa uzak ve tenhadır. Kazvin emrinde bir kalenderliktir. Bu kale pek içaçıcı bir yerdedir. Şekli dikdörtgenden uzunca bir sultan kalesidir. Binayı Hadramut Sultan inşa ettiğinden buraya Mut kalesi derler. Hacim ve boyutu bilgim dahilinde değildir fakat küçüktür ve etrafında hendekler vardır. Üç yüz tane askeri ve yeterince cephanesi topları da vardır.

Dışarının şeklinin tanımı:

Taşra kalesini sene 246 Hasan b. Zeydü’l Bamir yaptırmıştır. Orta kaleyi kuşatmıştır. Temiz toprak çim ve rıhtım ile yapılmış olan bu kale güçlü ve sağlamdır. Tebriz yakınlarındaki Rumi şehrinin toprak kalesidir. Tüm çevresinin hacmi Mekki arşın ile altı bin zira uzunluğundadır. Bu uzunluk da on bin adım yer etmektedir. Bir boğaz derinliğinde hendek ve bu hendeğin iki kapısı vardır. Kıble yönünde Gazvin kapısı ve doğu yönünde Deylem şehrinin kapısı bulunmaktadır. Kalenin içi bin altmış haneden oluşmaktadır.
Çeşit çeşit camileri ve (—) (—) (—) mescidleri , hamamları, yeteri kadar da Şaha ait çarşısı ve hamamları vardır. Bazı kentlerde şenlikli güzel kaleler var fakat onlara varmayıp yakından görmediğimizden bir bilgimiz olmayıp anlatamadık. Ama hazine ülkedir. Buğdayı boldur ama ekmeği esmer renklidir. Meyvesi aynı şekilde sonsuzdur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Paylaş